Zbiorowe prawo pracy

  • Przygotowujemy dokumentację i pomagamy w przeprowadzeniu procesu zmian organizacyjnych, przejęć pracowników, zwolnień grupowych, likwidacji działalności pracodawcy;
  • Doradzamy pracodawcom jak stosować przepisy dotyczące wyboru, roli i funkcjonowania przedstawicielstw pracowników w danej organizacji (obowiązki informacyjne, konsultacyjne, negocjacje);
  • Pomagamy w procedurach zmiany układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych;
  • Wspieramy klientów we wdrażaniu tzw. programów dobrowolnych odejść.