HR

„Stosowanie prawa pracy to nie tylko przestrzeganie przepisów i poprawność dokumentów, ale także właściwa komunikacja z pracownikami i podejście psychologiczne. Dbamy o dobre praktyki zarządzania i wizerunek pracodawcy w przyszłości”.

 

Dział HR odgrywa szczególną rolę w przypadku zaistnienia zjawiska mobbingu, dyskryminacji, innych sytuacji konfliktowych w środowisku pracy. Wówczas wymagane jest szybkie działanie, szczególne podejście i dyskrecja. Proponujemy pracodawcom następujące wsparcie:

  • Doradzamy, jak minimalizować ryzyko odpowiedzialności pracodawcy w przypadku dyskryminacji i mobbingu;
  • Pomagamy opracować i wdrażać wewnętrzne procedury antymobbingowe oraz prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej w tym zakresie;
  • Wspieramy bądź prowadzimy postępowania wyjaśniające w przypadku złożenia skargi pracownika na nierówne traktowanie, molestowanie seksualne bądź mobbing w miejscu pracy;
  • Prowadzimy spory dotyczące roszczeń pracowników z tytułu mobbingu i dyskryminacji;
  • Prowadzimy audyty relacji w zespole (diagnoza konfliktów).

Ponadto zapewniamy bieżącą obsługę działów personalnych, przy użyciu środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, skype) bądź w ramach uzgodnionego ryczałtu.

 

KONTAKT

Dorota Strzelec

psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, trener biznesu

tel.: +48 601 365 160

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.