Indywidualne prawo pracy

 • Przygotowujemy dokumentację związaną z zatrudnianiem, zmianą warunków pracy i zwalnianiem pracowników, umowy o zakazie konkurencji i inne;
 • Doradzamy i opracowujemy dokumentację związaną z wszelkimi elastycznymi formami zatrudnienia – m.in. umowy cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie, umowy o telepracę, pracę tymczasową;
 • Przygotowujemy regulaminy pracy i wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, inne regulaminy i procedury wewnętrzne;
 • Przeprowadzamy audyty dokumentacji zatrudnienia;
 • Doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów;
 • Pomagamy w optymalizacji systemów czasu pracy i systemów wynagradzania;
 • Pomagamy w opracowaniu odpowiednich procedur korzystania przez pracowników z poczty elektronicznej, Internetu, mediów społecznościowych w miejscu pracy;
 • Doradzamy w zakresie systemów kontroli i metod monitoringu pracowników w zgodzie z zasadami ochrony prywatności;
 • Doradzamy w zakresie delegowania pracowników do Polski i za granicę w ramach świadczenia usług, w grupie przedsiębiorstw lub agencji pracy tymczasowej;
 • Wspieramy klientów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.