Kontrola PiP oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wystąpienia Mec. Alicji Biernat podczas Ogólnopolskiego Kongresu Kadry i Płace 2016 organizowanego przez Polexpert filia BDO.

źródło: Biuletyn BDO Prawo Pracy i HR

 

Podsumowanie

 

Więcej o Kongresie

Przepisy przejściowe a zmiany w umowach terminowych

Dzisiaj tj. 22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany Kodeksu Pracy dotyczące umów na czas określony. Przypomnijmy, że zasadą ma być zawieranie umów na czas nieokreślony. Możliwości zawierania umów terminowych zostały ograniczone zarówno czasowo, jak i ilościowo. Więcej o zmianach można dowiedzieć się tutaj.

 

W poniższym, artykule skupimy się na pytaniach, które otrzymywaliśmy w ostatnich tygodniach, tj.: Jak traktować umowę na czas określony, która już trwa? Ile jeszcze umów terminowych będzie można podpisać z tym pracownikiem? Jak wypowiadać takie umowy? Czy jeśli pracodawca zapomniał o klauzuli wypowiedzenia to coś się zmieni – będzie mógł wypowiedzieć taką umowę? Czy pracodawcy będą mieli jakieś dodatkowe obowiązki?

 

To wszystko regulują tzw. przepisy przejściowe. Poniżej kilka zasad:

 

1.   Wypowiadanie umów terminowych

 • Do umowy o pracę na czas określony, która została wypowiedziana przed dniem wejścia w życie nowych przepisów (czyli np. w ostatni piątek 19 lutego 2016 r) – stosujemy przepisy dotychczasowe, czyli 2 tygodniowy okres wypowiedzenia, który zakończy się w sobotę (czyli 5 marca br.)
 • Do umowy o pracę na czas określony zawartej na mniej niż 6 miesięcy lub dłuższej, ale bez klauzuli umożliwiającej wypowiedzenie, trwającej w dniu wejścia w życie nowych przepisów  – stosujemy przepisy dotychczasowe: zasadą jest że umowy takiej nie można wypowiedzieć. Zostaje nam porozumienie stron.
 • Do umowy o pracę na czas określony trwającej w dniu wejścia w życie nowych przepisów, zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy z klauzulą umożliwiającą jej wypowiedzenie – stosujemy nowe przepisy, czyli okresy wypowiedzenia są uzależnione od stażu pracy (takie jak w umowach na czas nieokreślony). O zmianie okresów wypowiedzenia należy poinformować pracowników najpóźniej w terminie miesiąca czyli do 22 marca 2016 r.
 • Do umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe – czyli umów takich - co do zasady - nie będzie można wypowiedzieć (zakończą się z dniem wykonania określonych prac, ustania kadencji itp.)

                                                   

2.   Limity ilościowe (3) i czasowe (33 miesiące) umów terminowych – przepisy przejściowe.

 

 • Do umowy o pracę na czas określony trwającej w dniu 22 lutego 2016 r. stosuje się nowe przepisy – czyli: jeśli umowa o pracę na czas określony trwa w dniu dzisiejszym (22 lutego 2016 r.) to 33 miesięczny limit będzie liczony od tego dnia. Jeśli jest to pierwsza terminowa umowa o pracę to również będziemy ją traktowali jako pierwszą z nowego limitu 3 umów, jeśli jest to druga umowa o pracę będziemy ją traktowali jaką drugą z nowego limitu 3 umów i stosowali nowe przepisy.
 • Jeśli druga umowa o pracę na czas określony została już rozwiązana a kolejna ( trzecia) umowa została/zostanie zawarta w okresie 1 miesiąca od dnia rozwiązania tej drugiej umowy o pracę (przy czym 1-miesięczny okres rozpoczął bieg przed lub w dniu wejścia w życie nowej ustawy) – UWAGA! kolejna umowa o pracę będzie traktowana jako zawarta na czas nieokreślony
 • Umowa o pracę na czas określony trwająca w dniu wejścia w życie nowych przepisów, która ulega rozwiązaniu po okresie 33 miesięcy od tego dnia i jest zawarta z pracownikiem szczególnie chronionym przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy - rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta (oczywiście biorąc pod uwagę okres ochronny).  Takich umów nie wliczamy do limitu 33 miesięcy i 3 umów.

 

3.   Spory sądowe

 • Do postępowań sądowych dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz wygaśnięcia umowy o pracę stosowane będą dotychczasowe przepisy, jeżeli umowy te były wypowiedziane, rozwiązane bez wypowiedzenia albo wygasły przed 22 lutym 2016 r.

WAŻNE

Pracodawcy mają nadal możliwość zawierania umów terminowych ponad limit liczbowy (3) i czasowy (33 miesiące) pod określonymi warunkami:

 • jeśli będą to prace sezonowe lub dorywcze (zbiory warzyw w okresie wakacji, wzmożona sprzedaż w okresie świątecznym)
 • na zastępstwo (np. pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego lub ojca korzystającego z uprawnień rodzicielskich)
 • na czas pełnienia kadencji (np. w zarządzie spółki) oraz
 • gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (naszym zdaniem mogą to być przypadki oddelegowania pracownika za granicę na dłuższy kontrakt, lub zatrudnienie pracownika u pracodawcy prowadzącego specyficzną działalność opartą na konkretnych terminowych projektach u klientów, lub tzw. secondmenty – aczkolwiek okoliczności te będą weryfikowane przez PIP w ciągu najbliższych miesięcy; wrócimy do Państwa z aktualizacją). 

Decydując się na zawarcie umowy terminowej na podstawie np. jednego ze wskazanych powyżej warunków należy odpowiednio uzasadnić cele, którymi kieruje się pracodawca i okoliczności, w jakich zawiera daną umowę, poprzez zamieszczenie w tej umowie tzw. informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających jej zawarcie.

 

UWAGA! O taką dodatkową informację należy również uzupełnić umowy terminowe, które trwają w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów i były zawarte w warunkach wskazanych powyżej -  w terminie 3 miesięcy od dnia dzisiejszego tj.: do 22 maja 2016 r.

 

Audyt relacji w zespole - diagnoza przyczyn firmowych konfliktów

Dorota Strzelec

Psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, trener biznesu

 

 

Ochrona własnego terenu, odwet, pozyskiwanie sojuszników dla jednej lub drugiej strony, planowanie obrony i sterowanie dramatem – to nie scena z wojennego filmu, ale rzeczywistość w wielu przedsiębiorstwach. Jak kadra zarządzająca powinna sobie radzić z konfliktami, żeby energia zespołu została ukierunkowana na osiąganie sukcesu, a nie wyczerpujące, wewnętrzne rozgrywki?

 

Czytaj więcej...

Biznes dla kobiet - patronat merytoryczny

Miło nam poinformować, że mec. Alicja Biernat objęła patronat merytoryczny nad kilkoma rozdziałami ciekawego poradnika autorstwa Anny Kupisz- Cichosz - "Własna firma dla Pań. Krótki kurs biznesu dla każdej z nas". Tematy ocenione okiem eksperta dotyczyły sytuacji, z którymi styka się każda osoba zakładająca swój biznes tj. zatrudniania pracowników i zleceniobiorców,  ochrony danych osobowych oraz zasad bhp w firmie. 

 

" Poradnik napisany jest bardzo lekkim i przyjemnym językiem. Nie ma w nim skomplikowanych wywodów prawnych czy księgowych. Wręcz przeciwnie, przedstawia on sytuacje z życia, które mogą się przydarzyć każdej początkującej business woman. Bardzo dobrze mi się nad tym pracowało".  A.Biernat

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

"Po narkotykach rozum wysiada"

Kancelaria EIR Legal wzięła udział w kampanii organizowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką - pod hasłem "Po narkotykach rozum wysiada." W ramach kampanii mec. Alicja Biernat poprowadziła warsztat skierowany do pracowników komunikacji miejskiej,  średniego i wyższego szczebla, podczas którego mówiła uczestnikom o sposobach postępowania wobec pracowników, którzy stawili się w pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

Związki zawodowe a ochrona danych osobowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który ukazał się w październikowym wydaniu czasopisma "Ochrona Danych Osobowych" .

 

link do artykułu

Czy pracodawca może publikować dane pracowników w Internecie?

Poniżej zamieściliśmy artykuł, który ukazał się we wrześniowym wydaniu czasopisma "Ochrona Danych Osobowych" -  zapraszamy do lektury.

 

link do artykułu

Fiskus zajmie się prawem pracy

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym interpretacji podatkowych.

link do artykułu

Zleceniobiorcy zasilą związki

Rzeczpospolita  z 18 czerwca 2015 r - przypuszczalne konsekwencje nowego wyroku TK

 

link do artykułu