Nasze cele i podejście

Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej zorientowanej na przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Pomagamy Klientom na każdym etapie danej sprawy czy projektu. Proponujemy spotkanie, przedstawiamy kilka strategii bądź szukamy odpowiedniego rozwiązania dla już dokonanych wyborów klienta.

 

„W dzisiejszych realiach powszechnej dostępności wiedzy i gotowych rozwiązań w prasie, mediach społecznościowych, czy forach specjalistycznych, może wydawać się, że pomoc prawnika jest zbędna. Jest to myślenie iluzoryczne. Po pierwsze, próby wprowadzenia porad internetowych w życie mogą skończyć się jedynie tzw. ‘efektem migającego kursora’. Po drugie, każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. W takich sytuacjach służymy Państwu bieżącym wsparciem.”

 

Staramy się, aby proponowane przez nas rozwiązania były optymalne w danej organizacji i jednocześnie zabezpieczały interesy pracodawcy.
 
Jeśli zakres projektu wykracza poza prawo pracy i ubezpieczeń społecznych zapewniamy obsługę prawną z innych dziedzin, gdyż współpracujemy ze sprawdzonymi prawnikami innych specjalności.