Inne

Kancelaria EIR Legal współpracuje z szerokim gronem specjalistów, którzy wspierają naszych prawników w miarę potrzeb. Są to m.in.:

 • Psychologowie pracy i doradcy zawodowi;
 • Trenerzy i coachowie;
 • Specjaliści ds. zarządzania kadrami;
 • Specjaliści ds. pozyskiwania środków UE;
 • Tłumacze zwykli i przysięgli;
 • Doradcy podatkowi.

Dzięki łączeniu i stosowaniu wiedzy, doświadczenia i umiejętności innych dyscyplin zawodowych możemy spełnić oczekiwania pracodawców w szerokim zakresie, poprzez:

 • Wsparcie w opracowywaniu procedur i rozwiązań w zakresie zarządzania personelem, zarządzania zmianą i komunikowania zmian w procesach restrukturyzacji i zwolnień grupowych;
 • Pomoc w przygotowaniu programów motywacyjnych i systemów ocen pracowniczych;
 • Doradztwo w zakresie strategii rozwoju zawodowego pracowników;
 • Wsparcie w zarządzaniu konfliktami pracowniczymi;
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich na projekty prawno-pracownicze.

Ponadto prowadzimy szkolenia dla pracodawców i kadry kierowniczej z zakresu m.in.:

 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • ochrony danych osobowych;
 • zarządzania kadrami;
 • psychologii pracy;
 • kompetencji miękkich.